Cat Nanny, gevestigd op de Schieweg 182 C2 te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24493080, hierna te noemen “Cat Nanny”. Cat Nanny is een kattenoppas service aan huis, werkzaam in Gouda en omstreken.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Cat Nanny, onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Cat Nanny is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door Cat Nanny zelf direct aangebrachte schade.
1.2 Cat Nanny is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
1.3 Cat Nanny is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
1.4 Cat Nanny is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.
1.5 Cat Nanny is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door overlijden of overmacht van de Cat Nanny.
1.6 Cat Nanny behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
1.7 Cat Nanny behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen welke u direct kunt inzien.
1.8 Het service gebied van Cat Nanny bestaat uit Gouda en directe omgeving. Voor plaatsen buiten Gouda en Reeuwijk zal Cat Nanny 0,30 eurocent per kilometer in rekening brengen. De kilometer afstand wordt berekend aan de hand van Google Maps routeplanner.
1.9 Bij het vermoeden op mishandeling/verwaarlozing verplicht Cat Nanny zich tot het melden hiervan bij de dierenbescherming.

Artikel 2: Verzorging en diensten

2.1 Cat Nanny verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven en ondertekend in een overeenkomst tijdens het intake gesprek bij u thuis. Eén bezoekje per dag is minimaal tenzij iemand anders de overige dagen uw dier komt verzorgen.
2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn, eerste intake gesprek (voor een eventueel tweede gesprek rekent Cat Nanny € 5,00), een sleutellabel, primaire zorg voor uw huisdier, uw post sorteren, eventueel bezoek aan dierenarts (m.u.v. de gemaakte kosten bij de dierenarts zelf), schoonmaken kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen ‘ongelukjes’, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en eet- en drinkplaats), eventuele wensen m.b.t. het openen/sluiten van gordijnen en aan/uitzetten van verlichting om uw woning bewoonbaar te laten lijken, het retour brengen van uw sleutel.
2.3 Cat Nanny maakt voor een oppasperiode gebruik van een intake formulier en oppasovereenkomst.
2.4 Cat Nanny verzorgt in eerste instantie alleen katten maar kan in overleg ook voor uw konijn, cavia, vis, vogel, hamster, muis of tamme rat zorgen. Cat Nanny verzorgt geen exotische dieren, reptielen en fretten.
2.5 Cat Nanny zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Cat Nanny eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.
2.6 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Cat Nanny een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.
2.7 In principe is er één persoon die bij Cat Nanny werkt en uw huisdier verzorgd. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal Cat Nanny zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 3: Extra diensten en mantelzorg functie

3.1 Cat Nanny kan tijdens uw afwezigheid tegen een meerprijs uw planten binnen verzorgen, uw tuin besproeien, de vacht van uw huisdier verzorgen (alleen kammen/borstelen dus geen ontklitten), uw vuilnis buiten zetten.
3.2 Cat Nanny biedt ook de mantelzorg functie, de basisverzorging aan uw kat (geven van eten/drinken en schoonhouden kattenbak) wanneer u thuis bent maar om welke reden dan ook niet zelf in staat bent om uw kat te verzorgen. Tarieven hiervoor zijn in overleg en afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Artikel 4: Verplichtingen eigenaar

4.1 Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
4.2 Eigenaar dient te zorgen dat Cat Nanny in het bezit komt van twee huissleutels tijdens het intake gesprek. Ook mogen de sleutels afgegeven worden op het door Cat Nanny aangegeven adres. Hierbij dienen de sleutels te worden verpakt in een gesloten enveloppe met de naam van uw kat er op vermeld. De tweede sleutel dient voor noodsituaties zoals ziekte Cat Nanny Gaby Stilma, zoekraken of afbreken sleutel.
4.3 Eigenaar dient te zorgen dat de kat ontwormt en ontvlooid is voor de start van de oppasperiode.
4.4 Eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen. Dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/ overlijden huisdier.
4.5 Eigenaar die gebruik wilt maken van de oppas dient dit minimaal 7 dagen voor de eigenlijke start van de oppas kenbaar te maken aan Cat Nanny middels e-mail of telefoon. Dit i.v.m. het afnemen van het intake gesprek en het tekenen van de oppas overeenkomst. Uitzonderingen hierop zijn spoedgevallen zoals onverwachte opname in ziekenhuis, instelling e.d. Afhankelijk van de drukte zal Cat Nanny bepalen of de oppas nog ingepland kan worden.
4.6 Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik/in het zicht zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet (duidelijk zichtbaar) aanwezig zijn zal Cat Nanny deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan; voldoende eten/drinken, kattengrid en schepje en/of boterhamzakje voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie, schaar, kam en/of borstel, stofzuiger/veger en blik, vuilniszakken, keukenpapier en/of andere schoonmaakdoekjes en alle andere middelen noodzakelijk voor een goede verzorging van uw huisdier. Zo ook het paspoort van uw huisdier, indien aanwezig.
4.7 Eigenaar dient Cat Nanny te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logées, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogt te zijn van de oppas periode en afspraken die u met Cat Nanny maakt.
4.8 De eigenaar dient Cat Nanny te berichten bij vertrek én thuiskomst, via mail, telefoon, sms of WhatsApp. Bij geen bericht zal de oppas worden voortgezet waarbij de bijkomende kosten op eigenaar worden verhaald.

Artikel 5: Tarieven

5.1 Tarieven worden besproken tijdens het intake gesprek en zijn tevens te vinden op de website.
5.2 Tarieven zijn incl. 21% BTW.
5.3 Tarieven zijn incl. reiskosten binnen Gouda en Reeuwijk. Hierbuiten brengt Cat Nanny 0,30 c/km btw in rekening.
5.4 Inbegrepen zijn; eten/drinken geven, medicatie toedienen, post sorteren, kattenbak poepvrij maken en/of verschonen, verschonen andere huisdierverblijven, opruimen ‘ongelukjes’, stofzuigen/vegen (enkel rondom kattenbak en eet- en drinkplaats), eventuele rit naar de dierenarts, retour brengen van u sleutel.
5.5 Niet inbegrepen zijn; binnen planten water geven, buiten planten water geven, tuin sproeien, buiten zetten vuilnis, kosten dierenarts bij eventueel bezoek, vachtverzorging.
5.6 Door het ondertekenen van de oppasovereenkomst verplicht de eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag. Na afloop van de oppasperiode zal de eigenaar een digitale factuur ontvangen.
5.7 Cat Nanny behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welk direct zichtbaar zullen zijn op de website.
5.8 In het hoogseizoen (juni, juli, augustus, december) gelden andere tarieven.

Artikel 6: Wijze van betaling

6.1 De factuur dient door eigenaar te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur op het door Cat Nanny aangegeven rekeningnummer.

Artikel 7: Annulering

7.1 De eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden en tenminste 24 uur voor aanvang van de oppas.
7.2 Wanneer de oppas periode al is ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog het volledige bedrag aan Cat Nanny moeten betalen.
7.3 Wanneer derden (ongevraagd) de zorg overnemen, zal Cat Nanny toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.